Yooperlitt

Yooperlite er navnet Rintamaki kom opp med, men bergartene er faktisk syenittbergarter som er rike på fluorescerende sodalitt. Oppdagelsen ble publisert i Mineral News i 2018. Rintamaki er ikke den første som oppdager de glødende bergartene, men den første som har fått forskere bekreftet at det er Sodalite i Michigan.