Prehnitt

Prehnitt er en inosilikatstein som består av kalsium og magnesium. Selv om prehnittkrystallen ikke offisielt utgjør en del av zeolittfamilien, kan den ofte utvinnes i de samme områdene som zeolittkrystaller finnes.