Agat (flere)

Agat er en rekke Kalsedon, en kryptokrystallinsk form av Kvarts.
Gjennomskinnelighet, fargemønstre eller moselignende inneslutninger kan skille denne steinen fra andre former for Kalsedon.
Agater kan vise et bredt utvalg av livlige, flere farger. Disse er hovedsakelig et resultat av spor av oksider av Jern, Mangan, Titan, Krom, Nikkel og andre grunnstoffer.
Alle Agater tåler en fantastisk polering og er tøffe nok til de fleste smykkebruk. Designere drar ofte nytte av de spennende mønstrene disse steinene har å tilby for å lage unike og fascinerende stykker.