Amasonitt

Amasonitt heter egentlig Mikrolin og er et Kalium, Aluminiumsilikat og tilhører Feldspatgruppen av mineraler.
Amasonitt er en glassaktig til perleaktig, gjennomskinnelig til ugjennomsiktig stein som oppstår som blokkerte eller tablåformete krystaller. De mest ønskede fargene er blå, blågrønn til grønn med hvite striper, men Amasonitt kan også forekomme med brunt, hvitt, krem og gult mønster som en del av krystallen.
Amasonitt er et mineral med begrenset forekomst.

I mange år var kilden til Amasonittens farge et mysterium. Mange antok at fargen skyldtes kobber fordi kobberforbindelser ofte har blå og grønne farger. Nyere studier tyder på at den blågrønne fargen skyldes små mengder bly og vann i feltspaten.