Malakitt

Malakitt er et mineral som naturlig dannes over kobberforekomster dypt i jorden. Det er av denne grunn at du vil finne det i huler eller hulrom, dypt inne i huler. I de fleste situasjoner finnes malakitt inne i kalkstein sammen med andre mineraler som Azuritt, kalsitt og jernoksider.