Agat m/ Pyritt

Pyritt Agat er Kalsedon (Agat) med Pyrittinneslutninger.
Mineralet Pyritt er kjent som "Fool's Gold". Pyritt er det mest tallrike sulfidmineralet. Pyritt er vanligvis funnet assosiert med andre sulfider eller oksider i kvartsårer, sedimentære bergarter og metamorfe bergarter, så vel som i kullsenger og som erstatningsmineral i fossiler, men har også blitt identifisert i sklerittene til skjellete gastropoder. Til tross for kallenavnet "Fool's Gold", finnes Pyritt noen ganger i forbindelse med små mengder gull. En betydelig andel av gullet er "usynlig gull" innlemmet i Pyritten.

Agat er en bergart som hovedsakelig består av kryptokrystallinsk Silika, hovedsakelig Kalsedon, vekslende med mikrogranulær Kvarts. Den er preget av sin finhet av korn og variasjon av farger.