Bergkrystall Hjerte [4]

Nydelig Bergkrystall hjerte på ca 5,9cm. Det er den på bildet du får hvis du bestiller denne. Små merker kan forekomme.

PrisNOK229,00 inkl. mva.
På lager: 1 stk.

Produktinfo

Bergkrystall:
[Mesterhealeren]

♥ Harmoni
♥ Energi
♥ Helbredelse
♥ Synske evner
♥ Klarhet
♥ Ro
♥Renhet
♥ Åndelig vekst
♥ Guddommelig energi
♥Forsterkning
♥ Låser opp minner
♥ Immunsystem Booster


Bergkrystall er kjent som "mesterhealeren" og vil forsterke energi og tanke, samt effekten av andre krystaller. Den absorberer, lagrer, frigjør og regulerer energi.

Rydd tåken og følg dine åndelige guider mens mesterhealeren til Bergkrystall gjør deg klar for et nytt liv. Alltid klar til å heve vibrasjonene dine, ta tak i de hemmelige visdomsbrønnene og forsterke universets energi, disse kvartssteinene surrer med fordeler for kropp, sinn og sjel. Bergkrystall er et krystallklart skjold som hjelper til med å beskytte deg mot negativ energi og sørge for at kraften din kanaliseres på den vakreste fordelaktige måten.

Den klare kvartskrystallen er en talisman og spirituell guide for helse på øverste hylle. Ren i farger og sjarm, denne tumlede edelstenen kan hjelpe deg med immunforsvaret ditt og hjelpe kroppen også når det kommer til avgiftning. For de som ofte føler seg utarmet eller innhyllet i en sky av forvirring, kan Bergkrystall rydde veien. Mesterhealeren ved navn og natur, Bergkrystall kan brukes i reiki-healing, chakra-rensing, Feng Shui-balansering og som et beskyttende element for å bringe harmoniserende energi.

Dette er en flott helbredende stein for åndelig vekst og for å skru opp strømskiven på alle andre edelstener. Andre helbredende krystaller og tumlede steiner elsker å være i selskap med den klare kvartskrystallen, siden den er en lysbringer, en naturlig lader og alltid klar til å forsterke energi til noe lysere og dristigere. Et must-have i samlingen! 

 

Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.

 


-------------------------------
Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.Clear Quartz:
[The Master Healer]

♥ Harmony
♥ Energy
♥ Healing
♥ Psychic abilities
♥ Clarity
♥ Calmness
♥Purity
♥Spiritual Growth
♥Divine Energy
♥Amplification
♥Unlocks Memorys
♥Immune System Booster


Clear Quartz is known as the "master healer" and will amplify energy and thought, as well as the effect of other crystals. It absorbs, stores, releases and regulates energy.

Clear the fog and follow your spirit guides as the master healer of Clear Quartz gets you ready for a new lease of life. Ever ready to raise your vibrations, tap into those secret wells of wisdom, and amplify the energy of the universe, these quartz stones buzz with benefits for the body, mind, and soul. Clear Quartz is a crystal clear shield, helping to protect you from negative energy and to make sure that your power is being channeled in the most beautifully beneficial way.

The Clear Quartz crystal is a talisman and spirit guide for top-shelf health too. Pure in color and charm, this tumbled gemstone can deliver a pick me up for your immune system and help the body when it comes to detoxing too. For those who often feel depleted or shrouded in a cloud of confusion, Clear Quartz can clear the way. The master healer by name and nature, Clear Quartz can be used in reiki healing, chakra cleansing, Feng Shui balancing, and as a protective element to bring harmonizing energy.

This is a great healing stone for spiritual growth and for turning up the power dial on all your other gems. Other healing crystals and tumbled stones love being in the company of the Clear Quartz crystal as it is a light bringer, a natural recharger, and ever ready to amplify energy into something brighter and bolder. A must-have for your crystal collection!